EUROPESE HOUTVERORDENING (EUTR)

EUTR

Houtplex B.V. is als Erkende Houthandel® lid van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Houtplex B.V. importeert/verhandeld alleen 100% legaal hout. Ook stellen wij hoge eisen aan de duurzame herkomst van onze producten.

OVER DE EUTR

EUTR staat voor European Timber Regulation. De Europese houtverordening Nr. 995/2010 is vanaf 3 maart 2013 van kracht.

Doel van de EUTR is het tegengaan van de handel in illegaal hout. Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont. 


DUE DILIGENCE SYSTEEM

Due diligence staat voor het doorlopen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen. Door alle stappen van de due diligence procedure te doorlopen, kan er worden aangetoond dat het hout of houten product een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft.

De drie belangrijkste elementen van het “due diligence-systeem” zijn:

  1. Informatie: de exploitant moet toegang hebben tot informatie over het hout en de houtproducten, het land van herkomst, de soort, de hoeveelheid, de gegevens van de leverancier en informatie over de naleving van de nationale wetgeving.
  2. Risicobeoordeling: de exploitant moet het risico van illegaal hout in zijn toeleveringsketen beoordelen op basis van de hierboven geïdentificeerde informatie en rekening houdend met de in de verordening uiteengezette criteria.
  3. Risicobeperking: wanneer uit de beoordeling blijkt dat er een risico bestaat op illegaal hout in de toeleveringsketen, kan dat risico worden beperkt door aanvullende informatie en verificatie van de leverancier te eisen.